divendres, 7 de desembre de 2007

TRES POEMES

TRES COLORS...
Dolors Todolí, text i fotografies
Blanc
Blanc,
en aquest poema
no existeix el color:
tot l´univers s´il.lumina de sobte.

Gris

Gris,
en aquest poema
apareix la pluja:
tots els núvols
s´han posat d´acord,
avui.

Blau
Blau,
en aquest poema
no existeix el temps:
la mar i el cel
s´hi donen a la vegada.