dissabte, 5 de gener de 2008

BON ANY


Dolors Todolí


Després d´uns dies de descans, torne a escriure.

En primer lloc: BON ANY CREATIU PER A TOTHOM

I PER ENCETAR AQUEST ANY AMB CREATIVITAT

US PROPOSE

Dolors Todolí

LES CAIXES.

GUARDEU TOTES LES CAIXES POSSIBLES
ON, FINS FA POC,
ESPERAVEN
SER ALLIBERATS

ELS VOSTRES REGALS I...

...A IMAGINAR I CREAR AMB ELLES
iL.LUSTRACIONS DOLORS TODOLÍi per fer boca ahi van unes paraules de Tonucci ( PAG 72 " ELS CENT LLENGUATGES DELS INFANTS" ROSA SENSAT

...PERÒ, PER QUÈ LA CAPSA?

LA CAPSA S´ASSEMBLA AL FANG I SI EL FANG ÉS AMB DIFERÈNCIA LA JOGUINA MÉS BONICA I MÉS RICA, LA CAPSA, GAIREBÉ LA JOGUINA MÉS BONICA. EL FANG NO ÉS RES I POT ESDEVENIR QUALSEVOL COSA ; LA CAPSA HA ESTAT ALGUNA COSA PERÒ POT ESDEVENIR GAIREBÉ QUALSEVOL COSA. LA CAPSA ÉS CERTAMENT MENYS DÚCTIL QUE EL FANG, I TAMBÉ QUE EL PAPER I EL CARTRÓ QUE LA FORMEN, PERÒ TÉ CARACTERÍSTIQUES NOVES QUE LI OTORGUEN UN VALOR PARTICULAR. LA CAPSA TÉ UNA FORMA PRÒPIA I POT CONVERTIR-SE EN UN CONTENIDOR O EN UN MÒDUL DE CONSTRUCCIÓ. PERÒ LA CAPSA TÉ UNA HISTÒRIA, ERA LA CAPSA D´ALGUNA COSA , CONTENIA ALGUNA COSA I AQUESTA FUNCIÓ S´HA ACABAT; ARA JA NO SERVEIX I L´HAN LLENÇADA. PER TORNAR A UTILITZAR-LA CAL OBLIDAR AQUESTA HISTÒRIA, DESCOBRIR EL QUE ÉS NOU EN EL QUE ÉS VELL, SABER VEURE LA CAPSA D´UNA MANERA NOVA, DISPONIBLE PER NOVES FUNCIONS, PER NOUS SIGNIFICATS...


...EDUCAR EN LA CREATIVITAT, ENTESA COM LA CAPACITAT DE TRENCAR ESQUEMES, DE DESMUNTAR I TORNAR A MUNTAR SIGNIFICATS; EN RESUM, EDUCAR EN LA "REUTILITZACIÓ", LA QUAL COSA, A MÉS CLAR AVANTATGE ECONÒMIC, EN TÉ UN MÉS IMPORTANT PER A NOSALTRES: EL COGNITIU...

...LA CREATIVITAT NO ÉS ( NO ÉS NOMÉS) L´EXPRESSIÓ LLIURE, SINÓ QUE VA UNIDA A LA REFLEXIÓ SOBRE LA REALITAT PER TAL D´ARRENCAR DE LES RÍGIDES LLEIS DE LA FÍSICA NOVES POSSIBILITATS D´INVENCIÓ I EXPRESSIÓ.