dilluns, 19 de novembre del 2007

LA BIBLIOTECA DE LA TARONJALLIBRES

Un dels meus llibres favorits.
"Gramàtica de la fantasia"

Aquest llibre és un instrument, realment útil, destinat " a qui creu en la necessitat que la imaginació tingua el seu lloc dins l´educació; a qui té fe en la creativitat infantil; a qui sap el valor alliberador de la paraula.
Uno de mis libros favoritos.

"Gramática de la fantasia"

Este libro es un instrumento, realmente útil, destinado a quien cree en la necesidad de que la imaginación tenga su lugar dentro de la educación; a quien tiene fe en la creatividad infantil; a quien sabe del valor liberador de la palabra.

LA BIBLIOTECA DE LA TARONJA


IN-FÀN-CI-A


Recomane aquesta publicació: una revista plena de valors, d´emocions, d´idees, de coneixement, de comprensió...

...d´ensenyament i d´aprenetatge alhora...

...fent visible part de l´invisible de l´educació i mostra com podem fer possible un altra idea d´escola.