dilluns, 12 d’abril del 2010

TOTES LES SORTIDES DIGNESEDITORIAL PETRÒPOLIS
Us convida a la presentació del llibre:
Totes les sortides dignes,de diversos autors,
a cura de JM Tibau.
L’acte tindrà lloc el proper dimarts dia 13 de d’abril, a les 20 h,
Podreu llegir el llibre en línia, descarregar-lo en pdf i comprar-lo en format paper.
Terres de l’Ebre, 2010

EL JOCA l´aula faig una distinció entre els moments de joc lliure i els tallers de joc, i com en totes les situacions es produeixen situacions d´aprenentatge
Els infants experimenten i actúen a través del joc, amb els objectes, amb els altres i l´entorn. Les experiències que aquest contacte comporta per a ells, produeixen situacions d´aprenentage bàsiques durant tot el periode de l´educació infantil.
Per aquest motiu es fomenten les situacions de joc: tant lliure ( als racons ) com als tallers de jocs. ( on aprenen jocs de taula i d´altres, també inventen jocs nous)
EL JOC LLIURE


APUNTS *
El joc comporta una reducció de les conseqüències que poden derivar-se dels errors que cometem. En un sentit molt profund, el joc és una activitat que no té conseqüències fustrants per a l´infant, encara que es tracte d´una activitat seriosa. El joc no és un mitjà, només per a l´exploració sino també per a la invenció.
El joc proporciona plaer i aquest és un punt absolutament fonamental. Fins i tots els obstacles, que amb freqüència establim en el joc. Per això caldria acceptar que el joc té alguna qualitat que comparteix amb altres activitats com les de resolución de problemes, però d´una manera molt més interessant.
En relació al joc les situacions que produeixen un joc més ric i més elaborat en els infants són aquelles en les que juguen junts, ( sobretot en parella): el pensament i la imaginació requereixen sovint un diàleg amb un interlocutor. També la presencia dels adults és important. No d´un adult que mire l´infant damunt de l´espatlla, intentant dirigir la seua activitat , sinó d´algú que estiga prop seu, que li assegure un ambient estable i al mateix temps, li done una seguretat i una información en el moment que ho necessite. Però els infants, de la mateixa manera que necessiten un cert temps per a ells sols, necessiten també combinar les idees que tenen al cap amb les que tenen els seus companys.
Jêrome Bruner “ In-fàn-ci-a” nº 136

Mirem el Currículum de la Comunitat Valenciana i els objectius generals: Tots aquestos poden desenvolupar-se en el J OC…
· Conèixer el seu pròpi cos i el dels altres, les seues possibilitats d´acció i aprendre a respectar les diferències.
· Observar i explorar el seu entorn natural i social.
· Adquirir progressivament autonomia en les seues activitats habituals. El joc és una d´elles.
· Desenrotllar les seues capacitats afectives.
· Relacionar-se amb els altres i adquirir progressivament pautes elementals de convivència i relació social, així com exercitar-se en la resolució pacífica de conflictes.
Desenrotllar habilitats comunicatives en diferents llenguatges i formes d´expressió.

Quan juguen, hi ha sempre un component emocional i de relació amb els iguals i al mateix temps , sense adonar-se, fan matemàtiques, desenvolupen el llenguatge oral, corporal…