dilluns, 26 de novembre del 2007

OMBRA,LLUM, COLOR“EL COLOR A LES NOSTRES MANS” *
No és cap heretgia preguntar-se quanta llum i color, que constitueixen una part tant gran de la vida del cosmos i de l´home, són elements o bens que poden malbaratar-se, gastar-se, sovint poc o gens apreciats i compresos, ni en quina mesura són aliens a la informació i a la educació comunes.
Malgrat les dificultats i les complexitats teòriques i científiques, cal acostar als infants al món de la llum i del color per tal que es esdevinguin com objectiu de sensacions i emocions cada cop més subtils, d´observacions i exploracions apropiades als seus recursos de curiositat i coneixement.
El problema rau a ajudar els infants a materialitzar i desmaterialitzar la llum i el color fins a sentir-los dins i fora de si mateixos, a mesclar-los a separar-los, a apreciar les relacions i els efectes que produeixen.
Això permet extreure´n a més d´estats de benestar i de felicitat física i psíquica, gammes extraordinàries d´interaccions sensitives i perceptives: visuals, olfactives, auditives, tàctils, espacials, estètiques, representatives, lògiques, imaginatives i fantàstiques.
Tot això legitima, també en el cas dels més petits, la identificació d´una didàctica apropiativa de la llum i el color des dels espais de la naturalesa de les coses …

*Loris Malaguzzi – Pag 61
“Els cent llenguatges dels infants”
Rosa Sensat

Partint d´aquestes paraules de Loris Malaguzzi hem posat a l´abast dels infants els materials, el temps i l´espai per experimentar i gaudir de la llum, l´ombra, els colors i …